VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Obytný vůz lze zapůjčit pouze v termínu od pondělí do pondělí. Obytný vůz lze převzít v odpoledních hodinách a jeho vrácení probíhá v dopoledních hodinách.

  • výše vratné jistiny je 30 000 Kč
  • při převzetí je nezbytné předložit 2 platné doklady (řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas a u firem výpis obchodního rejstříku / výpis živnostenského rejstříku) a složit požadovanou jistinu
  • minimální věk nájemce je 21 let a minimální praxe v příslušné skupině „B“ 3 roky 
  • vůz smí řídit jen osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči
  • obytný vůz přebírá nájemce s plnou nádrží pohonných hmot a s plnou nádrží jej také vrací. Veškeré spotřebované pohonné hmoty si hradí nájemce sám
  • obytné vozy se vrací vyčištěné, s vyprázdněnou odpadní nádrží a nádrží s WC
  • místem převzetí a vrácení je areál Autoemistaru, Karavan Rental FM s.r.o. , 17. listopadu 2337, Frýdek-Místek
  • při způsobené škodě hrazené z  havarijního pojištění pronajímatele je spoluúčast nájemce ve výši 10%, min. 10 000 Kč
SMLOUVA O PRONÁJMU

Smlouva o pronájmu ke stažení: ZDE V PDF

SPOTŘEBITELSKÝ SPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz